29 januari 2021 nestje van Diane en Olof

Op 29 januari 2021 is Diane bevallen van drie caviaatjes 
Drie beertje (Dex, Dylan en Dave). Olof is de vader.